Ethische code

We onderschrijven de ethische code zoals deze door de SIM is verwoord.

Klik hier om het ethische drieluik te lezen.